Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Nhìn vào nhiều hướng thì chúng ta thấy được nhân viên có nhiều dạng khác nhau. Người quản lý muốn thành công thì cần phải hiểu nhân viên. Qua Clip này Thầy Hưng đã phân tích các dạng nhân viên và người quản lý phải làm gì cho phù hợp. 

 Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

Emailnguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com